Nazwisko Imię Tytuł pracy Promotor Recenzenci Dyscyplina Data wszczęcia Data obrony
Gasiorowski Marek TEMAT BADAWCZY - Zastosowanie spektroskopii klasy NIRSCAN do ekspresowych badań obiektów ze zmieniającymi się w czasie parametrami optycznymi prof. dr hab. Aleksy Patryn Automatyka, elektronika i elektrotechnika 2020-10-19
Gordon Radosław Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urządzeń elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy dr hab. inż. Artur Bejger ELEKTRONIKA 2019-04-26
Nowacki Marcin Metoda ochrony informacji w systemach mobilnych wykorzystująca zewnętrzny komponent sprzętowy prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński INFORMATYKA 2019-04-26
Widuliński Patryk Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane biologicznymi mechanizmami immunologicznymi prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn INFORMATYKA 2019-04-26
Giebas Damian Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz INFORMATYKA 2019-04-26
Stebliński Paweł Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur niskowymiarowych pod kątem zastosowań w układach pamięciowych i przetwarzania informacji dr hab. Tomasz Błachowicz ELEKTRONIKA 2019-04-26
Koziołko Paweł Wielostopniowa metoda ochrony anonimowości w sieci Internet prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński INFORMATYKA 2019-01-22
Wojsa Mateusz Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński INFORMATYKA 2018-10-24
Plecka Przemysław Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP prof. dr hab. inż Zbigniew Banaszak prof. dr hab. inż. Marcin Witczak , dr hab. inż. Lech Madeyski INFORMATYKA 2014-01-21 2017-05-09
Świta Robert System wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych wykorzystujący konwersję obrazów 2D do postaci dźwięku przestrzennego prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński prof. dr hab. inż. Józef Korbicz , prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek INFORMATYKA 2013-12-17 2015-12-18
Kubicki Maciej Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zastosowania termoakustycznej metody pomiaru do badania szczelności obudów elementów elektronicznych prof. dr hab. Mirosław Maliński dr hab. inż. Tomasz Starecki , płk. dr hab. inż. Mateusz Pasterniak ELEKTRONIKA 2012-09-19 2015-05-26
Michalkiewicz Jarosław Algorytmy uczenia sieci neuronowej w oparciu o zmodyfikowane twierdzenia Kołmogorowa. prof. dr hab. inż. Michał Białko prof. dr hab.inż. Stanisław Osowski , dr hab. inż. Wojciech Jędruch INFORMATYKA 2011-11-29 2014-12-16
Dorywalski Krzysztof System spektroskopii elipsometrycznej w zastosowaniu do badań własności szerokopasmowych materiałów optoelektronicznych prof. dr hab. Aleksy Patryn prof. dr hab. Tomasz Stapiński , prof. dr hab. inż. Leszek Jaroszewicz ELEKTRONIKA 2012-09-19 2014-12-16
Pawlak Michał Fale termiczne i plazmowe w badaniach materiałów półprzewodnikowych. prof. dr hab. Mirosław Maliński prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny , dr hab. Bogumił Linde ELEKTRONIKA 2011-01-11 2014-07-18
Bednarek Michał Termografia aktywna w trybie złożonego pobudzenia impulsowego - prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński dr hab. inż. Tomasz Starecki , dr hab. inż. Krzysztof Górecki ELEKTRONIKA 2010-01-12 2013-12-17
Kosikowski Mateusz Szybka metoda wizualizacji niejednorodności cieplnych oparta o akwizycję, przetwarzanie i analizę obrazów termofalowych prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski , prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic ELEKTRONIKA 2007-06-26 2013-12-17
Popławski Marek Sprzetowe realizacje systemów rozmytych przeznaczone do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim prof. dr hab. inż. Michał Białko dr hab. inż. Wojciech Jędruch , prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat ELEKTRONIKA 2008-06-17 2013-10-15
Chrobak Łukasz Rozwinęcie metod fotoakustycznych do nieniszczącego wyznaczania parametrów optycznych i rekombinacyjnych wybranych materiałów optoelektronicznych. prof. dr hab. Mirosław Maliński prof. dr hab. Danuta Wróbel , prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny ELEKTRONIKA 2009-09-29 2013-03-26
Oleksy Maciej Badania właściwości cieplnych półprzewodnikowych elementów wysokotemperaturowych prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz , prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski ELEKTRONIKA 2004-12-02 2012-07-09
Rajewska Magdalena Zastosowanie bramek prądowych w układach cyfrowych wymagających ochrony przetwarzania danych prof. Maciej Walkowiak dr hab. inż. Aleksandr Cariow , prof. dr hab. inż. Adam Grzech ELEKTRONIKA 2007-03-27 2012-06-25