L.p. Nazwisko Imię Tytuł pracy Promotor Recenzent Rodzaj studiów Kierunek Specjalność / Profil dyplomowania Data obrony
1 Kapołka Katarzyna Magdalena Aplikacja mobilna wspomagająca zarządzanie hotelem. dr inż. Rafał Wojszczyk dr inż. Krzysztof Bzdyra Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2020-03-13
2 Ościsłowski Bartlomiej Jacek Rozszerzenie systemu klasy ERP dla sklepu komputerowego. dr inż. Rafał Wojszczyk dr inż. Krzysztof Bzdyra Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2020-03-13