L.p. Nazwisko Imię Tytuł pracy Promotor Recenzent Rodzaj studiów Kierunek Specjalność / Profil dyplomowania Data obrony
1 Wedman Izabela kompilator z języka opisującego układy cyfrowe. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2019-02-26
2 Tobolski Sebastian Przettwarzanie obrazu z zastosowaniem reprogramowalnego systemu cyfrowego podłączonego do kamery i wyświetlacza. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Systemów Automatyki 2019-02-26
3 Szafryk Łukasz Zbigniew Rozpoznanie tekstu z zastosowaniem reprogramowalnego systemu cyfrowego podłączonego do kamery i wyświetlacza. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Systemów Automatyki 2019-02-26
4 Miller Marek Adam Internetowa stacja pogodowa i wykorzystanie wyników jej pomiarów. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Elektronika i Telekomunikacja Elektronika systemów sterowania 2018-06-21
5 Jażdźewski jakub System radarowy zbudowany na płytce Arduino. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Systemy automatyki 2018-05-16
6 Lewiński Artur Inteligentny system ekologicznego ogrzewania budynku. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Systemy automatyki 2018-04-26
7 Maszka Oskar Układ sterujący inteligentnym domem. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Systemy automatyki 2018-04-26
8 Iskra Paweł Analiza porównawcza wybranych metod sterowania przydomową oczyszczalnią ścieków. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Systemy Informatyki Przemysłowej 2017-06-23
9 Gołębiowski Piotr Porównanie układów realizujących fraktale metodami sprzętowymi i programowymi. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Systemy Informatyki Przemysłowej 2017-06-23
10 Widuliński Patryk Symulator graficzny systemu mikroprocesorowego współpracujący z kompilatorem. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Systemy Informatyki Przemysłowej 2017-06-23
11 Zaleski Damian Porównanie urządzeń sterowania wykorzystywanych w automatyce budynkowej. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Systemy Informatyki Przemysłowej 2017-06-23
12 Barański Tomasz Maciej Inteligentne zarządzanie oświetleniem domu. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Informatyka w Zarządzaniu 2017-02-06
13 Pałgan Jakub piotr System komunikacji pomiędzy komputerem a człowiekiem sterowany gestykulacją. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Systemy automatyki 2016-05-31
14 Lass Sebastian System monitorowania pojazdu przekazujący informacje o próbie włamania. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Systemów Automatyki 2016-05-13
15 Stolc Mateusz Michał Urządzenie odczytujące parametry warunków atmosferycznych z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR i przesyłające pomiary do stacji bazowej. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Systemów Automatyki 2016-05-13
16 Gołębiowski Piotr Programowa i sprzętowa realizacja fraktali na płytce DE1 - SoC. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Systemów Automatyki 2016-03-04
17 Widuliński Patryk stanisław Kompilator mikroasemblera dla zadanej struktury mikroprocesora. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Systemów Automatyki 2016-03-04
18 Gawroński Mateusz Wykorzystanie zestawu DE2 do sterowania kolorowym wyświetlaczem LCD. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Inżynieria Systemów Komputerowych 2014-05-23
19 Proć Eliasz Symulator mikroprocesora PIC16F84A. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Stanisław Duer Inżynierskie Niestacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Telekomunikacja Cyfrowa 2013-12-16
20 Czarnecki Radosław Manipulator sterowany poprzez port USB, wykorzystujący elementy pneumatyczne. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek Inżynierskie Niestacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Systemy Elektroniczne 2012-12-21