L.p. Nazwisko Imię Tytuł pracy Promotor Recenzent Rodzaj studiów Kierunek Specjalność / Profil dyplomowania Data obrony
1 Kwiatkowski Dariusz Implementacja gry typu CRPG w języku C++ z wykorzystaniem wieloplatformowej biblioteki programistycznej SFML. dr inż. Łukasz Chrobak prof. dr hab. Mirosław Maliński Inżynierskie Niestacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2017-05-25
2 Woźniak Grzegorz Ireneusz Realizacja analogowej czujki wilgotności przeznaczonej do pracy z centralami alarmowymi. dr inż. Łukasz Chrobak prof. dr hab. Mirosław Maliński Inżynierskie Niestacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Optoelektronika 2015-12-09
3 Pieslak Marcin System nadzoru z rejestracją obrazu zrealizowany na platformie Raspberry PL. dr inż. Łukasz Chrobak dr inż. Wiesław Madej Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2015-05-18
4 Adamczak Bartłomiej Bogusław System do impulsowych badań parametrów wybranych materiałów półprzewodnikowych. dr inż. Łukasz Chrobak prof. dr hab. Aleksy Patryn Inżynierskie Stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Optoelektronika 2015-05-18
5 Rzepiński Maciej Kontroler aplikacji muzycznych. dr inż. Łukasz Chrobak dr inż. Leszek Bychto Inżynierskie Stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Inżynieria Systemów Komputerowych 2014-06-02