Nazwisko Imię Tytuł pracy Promotor Recenzent Rodzaj studiów Kierunek Specjalność / Profil dyplomowania Data obrony
Dybeł Damian Analiza porównawcza systemów nawigacji stosowanych w rolnictwie precyzyjnym, z projektem własnego systemu. dr inż. Józef Drabarek dr inż. Wiesław Madej magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Systemy Informatyki Przemysłowej 2018-09-19
Szuta Rafał Michał Wykorzystanie układu uruchomieniowego STM32 Discovery jako sekwencera MIDI. dr inż. Bogdan Strzeszewski dr inż. Józef Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Elektronika i Telekomunikacja Elektronika systemów sterowania 2018-06-21
Tobiasz Sebastian Stefan Analiza wybranych frameworków opartych na technologii Javascript w procesie tworzenia strony www. dr inż. Robert Berezowski dr inż. Marek Popławski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-06-21
Cysewska Aleksandra Katarzyna Porównanie technik tworzenia testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium WebDriver. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-06-21
Miller Marek Adam Internetowa stacja pogodowa i wykorzystanie wyników jej pomiarów. dr inż. Dariusz Gretkowski dr inż. Józef Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Elektronika i Telekomunikacja Elektronika systemów sterowania 2018-06-21
Kiliński Paweł Analiza porównawcza metod wykrywania uszkodzeń elementów wytwarzanych w procesie produkcji. dr inż. Józef Drabarek dr inż. Dariusz Gretkowski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Systemy Informatyki Przemysłowej 2018-06-08
Witkowska Kamila Maja Zabezpieczenie biometryczne budynków mieszkalnych. dr inż. Józef Drabarek dr inż. Dariusz Gretkowski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Systemy Informatyki Przemysłowej 2018-06-08
Borko Damian typowy projekt sieci wielousługowej dla zakładów karnych na przykładzie Zakładu Karnego w Czarnem. dr inż. Walery Susłow dr inż. Wiesław Madej Magisterskie niestacjonarne II stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-05-26
Feliński Marcin Ryszard System do sterowania komputerem z wykorzystaniem komend głosowych. dr inż. Piotr Ratuszniak dr inż. Natalia Maslennikowa Inżynierskie Niestacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-05-26
Pałczyński Daniel Patryk Aplikacja wspomagająca zarządzanie produkcją wyrobów drewnianych. dr inż. Piotr Ratuszniak dr inż. Natalia Maslennikowa Inżynierskie Niestacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-05-26
Wiśniewski Tomasz Aplikacja wspomagająca pracę NGO. dr inż. Natalia Maslennikowa dr inż. Robert Berezowski Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-05-26
Buziałkowski Jakub System do gromadzenia i prezentacji informacji o treningach wytrzymałościowych. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-05-25
Czurak Mateusz Aplikacja wspierająca naukę pisowni języka japońskiego na urządzenia mobilne. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-05-25
Durecki Tomasz Badania dokładności wyznaczania pól powierzchni wielokątów za pomocą wybranych algorytmów. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta Magisterskie niestacjonarne II stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-05-25
Szot Filip Analiza porównawcza wybranego algorytmu predykcji zaimplementowanego w narzędziach dedykowanych eksploracji danych z własnym rozwiązaniem. dr inż. Paweł Skrobanek dr inż. Robert Tomasz Świta Magisterskie niestacjonarne II stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-05-25
Bieniek Grzegorz Rozpoznawanie znaków alfanumerycznych z wykorzystaniem sieci neuronowej poprzedzonej analizą czynnikową. dr inż. Robert Tomasz Świta dr inż. Paweł Skrobanek Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-05-25
Kuszmar Patryk Mobilny zabezpieczony magazyn haseł. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-05-25
Gierowski Tomasz Zastosowanie wybranych algorytmów do znajdowania najkrótszej drogi na przykładzie gry PacMan. dr inż. Adam Słowik dr inż. Robert Arsoba Inżynierskie Niestacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-05-24
Aziukiewicz Paweł system komputerowy do skanowania taśm filmowych 8MM wykorzystujący minikomputer Raspberry Pi. dr inż. Robert Arsoba dr inż. Adam Słowik Inżynierskie Niestacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-05-24
Kwiatkowska Maja Wykorzystanie protokołu SNMP do monitorowania urządzeń w lokalnej sieci komputerowej. dr inż. Bogdan Strzeszewski dr hab. inż. Robert Suszyński Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Administrowanie sieciami komputerowymi 2018-05-23