L.p. Nazwisko Imię Tytuł pracy Promotor Recenzent Rodzaj studiów Kierunek Specjalność / Profil dyplomowania Data obrony
4155 Żarski Ernest Piotr System rozmyty oceniający stan kierowcy. dr inż. Marek Popławski dr inż. Grzegorz Górski Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-02-27
4154 Kaczor Jan Paweł System rozmyty sterujący przesuwem kamery. dr inż. Marek Popławski dr inż. Grzegorz Górski Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-02-27
4153 Stoltmann Kamila Agnieszka Aplikacja służąca do wykrywania ruchu pojazdów ze strumienia wideo. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-02-23
4152 Kowalonek Marek Gra logiczna z wykorzystaniem zasad teleturnieju "Postaw na milion" na urządzenia mobilne. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-02-23
4151 Kubała Adrian mobilny odtwarzacz plików multimedialnych wykorzystujący usługi chmurowe jako biblioteki danych. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-02-23
4150 Ojdana Patryk internetowy system wspomagający przyjmowanie i rozliczanie zakładów bukmacherskich. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Technologie Internetowe i Mobilne 2018-02-23
4149 Chrzanowski Daniel Modernizacja portalu internetowego Centrum Szkolenia Sił powietrznych w Koszalinie. dr inż. Robert Berezowski dr inż. Wiesław Madej Magisterskie niestacjonarne II stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2018-02-23
4148 Damian Mateusz MATUSZCZAK Aplikacja wspomagająca zarządzanie praca oraz produkcją w cukierni. dr inż. Piotr Ratuszniak dr inż. Robert Berezowski Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-01-27
4147 Mazurek Paweł Jan Zestaw do nauki tworzenia układów elektronicznych. prof. Aleksy Patryn dr inż. J. Drabarek Inżynierskie Stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja Optoelektronika 2018-01-10
4146 Wychowaniec Patryk Badanie efektywności tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem bibliotek programistycznych Angular.JS, Backbone.JS oraz VUE.JS. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Robert Tomasz Świta magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2017-12-06
4145 Hamulak Maciej Porównanie technologii Salesforce i ASP.NET na przykładzie budowy aplikacji do zarządzania projektami. dr inż. Robert Berezowski dr inż. Adam Słowik magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2017-12-01
4144 Blokus Daniel Porównanie technologii Salesforce i ASP.NET na przykładzie budowy aplikacji do zarządzania projektami. dr inż. Robert Berezowski dr inż. Adam Słowik magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2017-12-01
4143 Szadkowski Łukasz System sterowania urządzeniami akwarium z informowaniem o poprawności ich działania i wymaganej obsłudze. dr inż. Piotr Pawłowski dr inż. J. Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Elektronika i Telekomunikacja Elektronika systemów sterowania 2017-12-01
4142 Korczynski Sławomir System powiadamiający w kabinie kierowcy o zbliżających się pojazdach uprzywilejowanych stosujących sygnalizację. dr inż. Piotr Pawłowski dr inż. J. Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Elektronika i Telekomunikacja Elektronika systemów sterowania 2017-12-01
4141 Mariak Igor Zarządzanie wiedzą w mikroprzedsiebiorstwie na przykładzie gospodarstwa rolnego. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz dr inż. Robert Berezowski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2017-11-30
4140 Ćwiek Kevin Optymalizacja procesów biznesowych na przykładzie przychodni lekarskiej. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz dr inż. Krzysztof Bzdyra magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2017-11-30
4139 Dublinowski Patryk Zastosowanie metod logiki rozmytej do budowy inteligentnego systemu sterowania ogrodem. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz dr Dariusz Jakóbczak magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Systemy Informatyki Przemysłowej 2017-11-30
4138 Radzki Grzegorz Zastosowanie programowania matematycznego w problemie harmonogramowania zadań transportowych floty dronów. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz prof. Zbigniew Banaszak magisterskie stacjonarne II-go stopnia Elektronika i Telekomunikacja Elektronika systemów sterowania 2017-11-30
4137 Langier Patrycja Aplikacja wspierająca pracę biura rachunkowo-podatkowego. dr inż. Robert Berezowski dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2017-11-28
4136 Piątek Michał Portal do obsługi inteligentnego domu opartego na platformie Raspberry PI. dr inż. Robert Berezowski dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2017-10-28