Nazwisko Imię Tytuł pracy Promotor Recenzent Rodzaj studiów Kierunek Specjalność / Profil dyplomowania Data obrony
GRABKA Tomasz System zarządzania procesem produkcji z raportowaniem wykonania etapów produkcji. dr inż. Piotr Pawłowski dr inż. Paweł Skrobanek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-30
LASZCZUK Tomasz Mateusz Implementacja modeli rozmytych dedykowanych na potrzeby sterownika kotła c.o. dr inż. Marek Popławski dr hab. inż. Adam Słowik magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2018-11-29
BĄCZKOWSKI Wojciech Piotr Porównanie efektywności wybranych elementów interfejsu aplikacji mobilnej dla różnych wersji systemu Google Android. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Paweł Skrobanek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-29
WACHOWIAK Jakub Ryszard Badanie efektywności tworzenia wykresów internetowych z wykorzystaniem wybranych bibliotek programistycznych. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Paweł Skrobanek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-29
KAPSZEWICZ Arkadiusz Badanie efektywności tworzenia interfejsów uzytkownika z wykorzystaniem narzędzi Visualforce i Lightning Design system w środowisku Salesforce. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Paweł Skrobanek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-29
AFELT Patryk Badanie skuteczności wykrywania błędów aplikacji z wykorzystaniem testowania systemowego i eksploracyjnego. dr inż. Grzegorz Górski dr inż. Paweł Skrobanek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-29
SZARAFIN Dominik Analiza wydajności wykonania obliczeń analitycznych po stronie aplikacji urządzenia mobilnego oraz na serwerze dla wybranych zastosowań. dr inż. Paweł Skrobanek dr inż. Grzegorz Górski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-29
PRZYBOROWSKA Monika Elżbieta Badanie możliwości komunikacji telefon - mikrokontroler arduino dla potrzeb sterowania w nauczaniu młodzieży. dr inż. Paweł Skrobanek dr inż. Grzegorz Górski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-29
SZOT Natalia Aleksandra Analiza porównawcza projektowania bezpiecznych, elastycznych interfejsow aplikacji webowych w wybranych technologiach. dr inż. Paweł Skrobanek dr inż. Grzegorz Górski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-29
STENCEL Mateusz Radosław Analiza porównawcza rozwiązań wspierających architekturę REST. dr inż. Paweł Skrobanek dr inż. Grzegorz Górski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-29
STANISŁAWSKI Mateusz Patryk Zdalnie sterowany model samochodu z zainstalowanym manipulatorem. dr inż. Piotr Pawłowski dr inż. Józef Drabarek magisterskie stacjonarne II-go stopnia Elektronika i Telekomunikacja Elektronika systemów sterowania 2018-11-28
PASEK Mateusz Autorskie metody detekcji sensora Kinect na przykładzie obsługi interfejsu użytkownika. dr inż. Piotr Ratuszniak dr inż. Natalia Maslennikowa magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2018-11-24
HANDZEL Przemyslaw Łukasz Sterowanie automicznego manipulatora przemysłowego z wykorzystaniem logiki rozmytej. dr inż. Piotr Ratuszniak dr inż. Natalia Maslennikowa Inżynierskie Niestacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-11-24
JAROS Agata Metodyka organizacji centrum kompetencyjnego. dr inż. Krzysztof Bzdyra dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Przetwarzanie informacji 2018-11-23
MINDA Marcin Budynek inteligentny - projekt sieci teleinformatycznej z zaimplementowaną funkcjonalnością systemu BMS. dr hab. inż. Robert Suszyński dr inż. Bogdan Strzeszewski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Elektronika i Telekomunikacja Systemy i sieci telekomunikacyjne 2018-11-23
KOZAK Damian Łukasz Porównanie środowisk bazodanowych w oparciu o aplikację wspomagająca prowadzenie małych i średnich gospodarstw rolnych. dr inż. Natalia Maslennikowa dr inż. Piotr Ratuszniak magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2018-11-22
KRYSZEWSKI Patryk Jonatan Analiza porównawcza SZBD NoSQL oraz MySQL na przykładzie bazy danych kwiaciarni. dr inż. Natalia Maslennikowa dr inż. Robert Berezowski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2018-11-22
MISZKURKA Sebastian Aplikacja bazodanowa wspomagająca naukę języka angielskiego. dr inż. Natalia Maslennikowa dr inż. Robert Berezowski Inżynierskie Stacjonarne Informatyka Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne 2018-11-22
IZBIŃSKI Rafał Mateusz Analiza porównawcza frameworków wykorzystywanych do tworzenia testów zautomatyzowanych na platformy Android i iOS. dr inż. Natalia Maslennikowa dr inż. Piotr Ratuszniak magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2018-11-22
KUŚMIERZ Kacper Optymalizacja wielokryterialna aplikacji bazodanowej wspomagającej zarządzanie serwisem komputerowym. dr inż. Natalia Maslennikowa dr inż. Robert Berezowski magisterskie stacjonarne II-go stopnia Informatyka Zastosowanie Systemów Baz Danych 2018-11-22